Skip to content

Připravujeme mezinárodní konferenci SEM 2024

Proč stále narůstá pocit, že vliv dnešní teoretické fyziky na naše reálné životy mizí? Je to proto, že už bylo objeveno vše, co objeveno být mohlo? Nebo je to proto, že některé základní pilíře dnešní fyziky jsou zralé k revizi?

Existují pádné důvody domnívat se, že přeformulování některých zastaralých konstrukcí by mohlo přinést svěží vítr do vývoje nových technologií s potenciálem v oblastech energetických zdrojů, komunikací, dopravy a mnoha dalších.

Hlavním cílem této konference je shromáždit odborníky v oblasti „alternativních“ elektromagnetismu, relativity a kvantové fyziky.

Více informací na: scalar-field.com