Skip to content

Náš tým

Jan Rak

jan@nami-tech.com

Honza je profesorem jaderné fyziky, pracoval v Ústavu Jaderné Fyziky, účastnil se výzkumů a experimentů v CERNu v Ženevě, absolvoval stáž v ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu a následně v National Laboratory Brookhaven v USA. Účastnil se experimentů na urychlovači RHIC. Působil jako profesor v Jyvaskyla University ve Finsku. Pracoval i přímo v CERNu jako koordinátor experimentu ALICE. Spolu s americkým kolegou Michaelem Tannenbaumem je spoluautor knihy „High-pT Physics in the Heavy Ion Era”. Dále je autorem a spoluautorem více než 500 odborných článků v prestižních vědeckých časopisech.

V Namitechu Honza vede oblast R&D a je motorem vědecké spolupráce, rozvoje fyzikální teorie i praktických experimentů, které mají přímé dopady na rozvoj moderních technologií.